به دنبال برگزاری هفت دوره متوالی کنفرانس ‏های توسعه نظام ‏تأمین مالی در ایران که با مشارکت فعال سازمان ‏های کلیدی داخلی و خارجی این حوزه همراه بود، دبیرخانه کنفرانس در راستای تداوم این حرکت، تصمیم به برگزاری «هشتمین کنفرانس توسعه نظام ‏‏تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران» با توجه به موارد ذیل گرفته است:

 

     -  لزوم توجه جدی به الزمات توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری کشور جهت تحقق اهداف متعالی اقتصادی کشور

     -  تبیین عالمانه نقش نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در تحقق حماسه اقتصادی و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای عملیاتی آن ها

     -  گستردگی دامنه نظام ‏تأمین مالی و لزوم شناسایی سایر موضوعات مغفول مانده آن 

      -  حضور خیل علاقه‏ مندان و فعالان این حوزه در دوره ‏های گذشته و پیشنهاد ایشان بر ادامه و توسعه کمی و کیفی برنامه بر اساس نظرسنجی‏ های به عمل آمده

      -  پیشنهادات مطرح شده از سوی سخنرانان علمی و اجرایی کشور مبنی بر تداوم بحث‏ های تخصصی و عملیاتی تر در برنامه‏ های آتی

      -  استقبال گسترده از کارگاه ‏های آموزشی با توجه به نیاز نیروی انسانی مورد نیاز بازارهای پول، سرمایه و اطمینان به آموزش های کاربردی و حرفه ای حوزه مالی و آشنایی با ابزارهای نوین‏تأمین مالی

      -  لزوم پیگیری پیشنهادات و راهکارهای ارایه شده در دوره ‏های گذشته

      -  ورود بیشتر در حوزه راهبردهای عملیاتی و بومی سازی مطالعات موردی جهانی


1 2 3 4 5