محورهای کنفرانس

 1. نقش توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط پس از تحریم
 2. بازتعریف نقش بازار پول وسرمایه در فضای جدید بین المللی به منظور توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری
 3. مدل ها و ملزومات تامین مالی کسب و کارهای دانش بنیان با هدف پایدارسازی و ارزش آفرینی آنها
 4. برهم کنش و تعامل نظام تامین مالی و نظام سرمایه گذاری در راستای افزایش رشد اقتصادی
 5. بهینه سازی الگوهای جذب سرمایه گذاری خارجی و ملزومات جذب حداکثری
 6. جایگاه سیاست های ارزی و مدیریت ریسک در توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری
 7. الگوهای نوین تامین مالی و سرمایه گذاری در حوزه های:
 • نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر قراردادهای IPC
 • صنعت و معدن
 • توسعه بخش انرژی با تأکید بر انرژی های تجدیدپذیر
 • توسعه صادرات
 • کارآفرینی و طرح های دانش بنیان
 • پروژه های شهری و زیربنایی
 • سلامت
 • گردشگری
 • محیط زیست
 • بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی)

 به منظور انجام پژوهشهای کاربردی و موثر مرتبط با محورهای همایش، در این قسمت اولویتهای پژوهشی حامیان کنفرانس به منظور استفاده پژوهشگران در تهیه مقالات ارائه می گردد:

 • ارائه مدل یک ابزار جدید تامین مالی و یا مدیریت ریسک در شرکت بورس کالای ایران (با رعایت یا پیشنهاد اصلاحی قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار)
 • ارائه مدل نقش بورس کالای ایران در ساماندهی بازرگانی خارجی با تاکید بر نقش مناطق آزاد ویژه اقتصادی
 • ارائه الگوی همکاری بورس های کالایی کشورهای مختلف با ایران به منظور معامله کالاهای پذیرش شده هر بورس در بورس کشور دیگر
 • آسیب شناسی مدل های تسویه معاملات فیزیکی و مشتقه در بورس کالای ایران و ارائه مدل اصلاحی مبتنی بر تجارب سایر بورس های کالایی دنیا
 • ارائه مدل جدید تضمین معاملات سلف در شرکت بورس کالای ایران
 • بررسی نقش دلال ها(Dealers) در بورس های کالایی منتخب دنیا و ارائه الگوی مناسب برای نقش آفرینی و تعریف آنها در بورس کالای ایران
 • ارائه الگوی همکاری گمرک و بورس کالای ایران برای تقویت بازرگانی خارجی
1 2 3 4 5