اهداف کنفرانس

به دنبال تداوم برگزاری برنامه های متعدد آموزشی و ترویجی در حوزه ‏‏تأمین مالی و انجام فعّالیّت‌ های پژوهشی و مشاوره‌ ای در این خصوص در دانشگاه صنعتی شریف و همچنین ارتباط همه جانبه با دستگاه‌ ها و موسسات دولتی و خصوصی، پیگیری موارد زیر در دستور کار برگزارکنندگان برنامه قرار گرفته شد:

     -  همسوسازی سیاست های توسعه ای نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری با رویکردهای راهبردی نظام اقتصادی کشور

     -  توسعه دانش و تخصص فعالان نظام تأمین مالی کشور

     -  نوآوری، بومی ‏سازی و ترویج ابزارهای نوین تأمین مالی با تمرکز بر ابزارهای اسلامی

     -  طراحی، توسعه و آموزش ابزارهای مالی با رویکرد حمایت از تولید و سرمایه ملی

     -  تلاش در جهت تثبیت سیاست ‏های کلان اقتصادی با هدف کاهش ریسک فضای تأمین مالی کشور

     -  توسعه نظام بانکی، بیمه‏ ای و بازار سرمایه با هدف تنوع ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک

     -  توجه ویژه به پتانسیل‏ های ابزارهای تأمین مالی و نظام بانکداری اسلامی

     -  حرکت عملی به سمت بکارگیری و استفاده کاربردی از دانش متخصصین حوزه مالی کشور

این موارد و سیاست‏ های کلی نظام اقتصادی کشور باعث گردیده است تا برگزارکنندگان هشتمین کنفرانس رویکرد برنامه را «توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان» قرار دهند.

1 2 3 4 5