برای آگاهی از شرایط و ضوابط ارسال مقاله اینجا را کلیک کنید. عدم آگاهی از این شرایط می تواند منجر به عدم پذیرش مقاله شما گردد.

توجه:

ارسال چکیده و اصل مقالات منحصراً می بایست از طریق سایت کنفرانس و صفحه کاربری نویسنده مسئول مکاتبات صورت پذیرد و مقالاتی که از سایر طرق از جمله ارسال ایمیل ارسال شده اند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

خواهشمند است به منظور تسهیل امور ویرایش، صفحه آرایی و چاپ کتاب مجموعه مقالات، مقالات ارسالی منطبق با قالب استاندارد ارائه شده ارسال گردد. جهت دریافت فایل قالب استاندارد مقالات می توانید از این لینک ها (فایل PDF، فایل Word) استفاده نمایید.

ارسال اصل مقاله

برای ارسال اصل مقاله و ویرایش و تغییر احتمالی اطلاعات مربوطه، پس از ورود به صفحه کاربری خود، از منوی «ارسال و پیگیری مقاله» بر روی کد مقاله کلیک کنید و پس از اعمال تغییرات مورد نظر خود مراحل را تکمیل نمایند. توجه نمایید بر خلاف ارسال چکیده که به بارگذاری فایل چکیده مقاله نیازی ندارد، در ارسال اصل مقاله می بایست فایل مربوطه در یکی از مراحل، بارگذاری گردد.

ارسال چکیده

          گام 1- عضویت در سامانه از طریق لینک مربوطه در بالای صفحه اصلی

          گام 2- ورود به سایت

          گام 3- ورود به بخش «ارسال و پیگیری مقالات» از طریق منوی «مقالات»

          گام 4- ورود به بخش «ارسال چکیده مقاله جدید»

          گام 5- پر کردن فیلدهای مربوطه و تکمیل مراحل 

پس از ارسال مقاله خود برای انجام تغییرات احتمالی می توانید از منوی کاربری مربوطه استفاده نمایید.

1 2 3 4 5