کارگاه آموزشی «نکات کلیدی در اعتمادسازی و جذب سرمایه گذاری خارجی» با تدریس آندریاس شوایتزر
1395-11-05
کارگاه آموزشی «نکات کلیدی در اعتمادسازی و جذب سرمایه گذاری خارجی» با تدریس آندریاس شوایتزر

کارگاه آموزشی «نکات کلیدی در اعتمادسازی و جذب سرمایه گذاری خارجی»

با تدریس آندریاس شوایتزر در روز دوم کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران برگزار خواهد شد

اعتماد سرمایه­ گذاران به کسب و کارهای ایرانی، نشان­ دهنده موفقیت شرکت های ایرانی در جذب سرمایه­ گذاری خارجی است. با برقراری ارتباط مجدد ایران با اقتصاد جهانی، توجه گسترده ­ای به ظرفیت های ممکن در کسب و کارهای ایرانی جلب شده است. فرصتهای بسیاری در تمام بخشها برای سرمایه ­گذاران داخلی و بین ­المللی موجود است. اما از زمان اجرای توافق تاکنون، سرمایه گذاری ها در ایران کمتر از سطح انتظارات بوده است.
هدف از این کارگاه ارایه نکات کلیدی به تصمیم گیران در شرکتها و سازمانهای مختلف در ارتباط با برآورده کردن اهداف، انتظارات، شرایط و ضوابط سرمایه­ گذاران خارجی و در نتیجه جذب منابع جهت پروژه ­ها می­باشد.
محتوا و ساختار این کارگاه برای بخشهای مختلف از جمله بانکداری، سلامت، تولید، معدن، نفت وگاز، پتروشیمی، داروسازی، خرده فروشی، حمل و نقل مناسب می­باشد.

Lecturer
Andreas Schweitzer is the Senior Managing Partner of Arjan Capital, with expertise in frontier markets business development. Arjan Capital is an investment and advisory firm, providing a unique mixture of investment banking, industrial and legal solutions to global investors contemplating entering the multi-sector market of Iran.
He has led IPOs in renewable energy and technologies sectors. Mr. Schweitzer has a strong focus on capital raising, business development and exit strategies.

Since 2009, Mr. Schweitzer has had an active presence in Iran, advising international industrial and investment companies targeting the Iranian market. Previously, Mr. Schweitzer created and managed a US$ 200 million market-timing fund. He has held management positions at numerous companies in France, Panama, Switzerland, India and the UK

 
1 2 3 4 5