حضور مشاور ارشد شرکت ساچه ایتالیا به عنوان سخنران کلیدی در کنفرانس هشتم
1396-01-01
حضور مشاور ارشد شرکت ساچه ایتالیا به عنوان سخنران کلیدی در کنفرانس هشتم

 

جناب آقای رائول آسکاری (Raul Ascari) 
مشاور ارشد شرکت ساچه ایتالیا به عنوان سخنران کلیدی در این برنامه حضور خواهند داشت.

 

شرکت بیمه ساچه سازمانی است که همانند صندوق ضمانت صادرات ایران به پوشش بیمه ای صادرات می پردازد، این شرکت برای توسعه صادرات کشور ایتالیا و شرکت هایی که می خواهند فعالیت های خود را در سطح بین المللی انجام دهند ایجاد شده است همچنین این شرکت پروژه هایی را که بانک های ایتالیایی یا اروپایی نسبت به تامین مالی آنها اقدام می کنند تحت پوشش قرار می دهد تا چنانچه تسهیلات بازپرداخت نشود این مبلغ توسط این شرکت پرداخت گردد

 

Raul Ascari

 

July 2016-current: Chairman of Concrete Finance and ITARE. The two Companies are specialized in offering consulting and financial advisory services to firms expanding on global markets and technical assistance to banks and insurance companies in the areas of cross-border products. 

 

2000-2016   SACE (Italian Export Credit Company)

 

2014-2016   Chief Global Officer (expanding SACE’s global presence through foreign investments and launching “Frontiers Program” to assist Italian firms entering foreign markets);

 


 

1 2 3 4 5