به منظور شفاف سازی و آگاهی پژوهشگران و اساتید گرامی از فرایند و نحوه داوری مقالات، در ادامه شیوه و فرایند داوری مقالات در کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری در ایران به اطلاع می رسد:

 

مرحله اول- کمیته داوران (شامل اعضای کمیته علمی و برخی داوران مستقل خارج از کمیته علمی) بر اساس تخصص و حوزه فعالیت حرفه ای خود دسته بندی می گردند.

مرحله دوم- مقالات دریافتی بر اساس موضوع  دسته بندی می شوند.

مرحله سوم- مقالات دسته بندی شده به داوران با تخصص مرتبط تخصیص می یابند. در فرایند داوری، داوران به هیچ عنوان از مشخصات نویسندگان آگاهی ندارند و متقابلا نویسندگان نیز از اطلاعات و نام داوران مطلع نمی باشند.

مرحله چهارم- داوران بر اساس معیارها و وزن دهی جدول زیر به ارزیابی مقالات می پردازند. در صورت لزوم امکان درج توضیحات داوران نیز به منظور بیان نظرات دقیق تر وجود دارد.

 

ملاک های سنجش

ضریب اهمیت

عددی بین 1 تا 10

عدد بالاتر به معنی مطلوبیت بیشتر است

نوآوری در موضوع و کاربردی بودن محتوای مطالب مطرح شده

15

 

جامعیت و شیوایی چکیده و انتخاب کلمات کلیدی مناسب

10

 

روش علمی تحقیق (مقدمه، هدف، طرح مساله، نتیجه گیری و ...)

20

 

داشتن ادبیات موضوع مرتبط، مسنجم و جامع

10

 

نتیجه‌گیری مرتبط و مستند با محتوای مقاله

10

 

مستند بودن مقاله و بهره‌مندی از منابع معتبر جدید

10

 

میزان تخصصی و عمیق بودن مطالب

15

 

روانی و شیوایی سبک نگارش

10

 

 

مرحله پنجم- کمیته مقالات در نهایت با لحاظ کردن نظرات داوران و امتیازات اخذ شده مقالات را در سه دسته پذیرش و چاپ اصل مقاله، پذیرش و چاپ چکیده مقاله و عدم پذیرش مقاله دسته بندی می کند.

مرحله ششم- اقدامات لازم جهت ویرایش، صفحه آرایی و چاپ کتاب مقالات (حاوی چکیده تمام مقالات پذیرفته شده و اصل مقالات برگزیده) به منظور آماده سازی کتاب برای روز اول کنفرانس انجام می شود. همچنین فایل PDF متن کامل تمام مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده کنفرانس و همچنین سایت کنفرانس و گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف درج و برای عموم قابل دسترس خواهد بود. برای دسترسی به مقالات کنفرانس های گذشته اینجا را کلیک کنید.

مرحله هفتم- دبیرخانه در صورت انتخاب مقاله برای ارائه شفاهی با نویسندگان مقاله هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد.

مرحله هشتم- گواهینامه های پذیرش مقالات پس از برگزاری کنفرانس آماده و برای نویسندگان از طریق پست سفارشی ارسال می گردد.

1 2 3 4 5