ردیف 

سخنرانان (به ترتیب سخنرانی)

فایل 

صوتی 

متن سخنرانی 

فایل ارائه 

1

دکتر محمود فتوحی

(رئیس دانشگاه صنعتی شریف)


-

-

-

2

دکتر محمدرضا ساروخانی

(مدیرعامل وقت بانک ملت)

 

-

-

-

3

دکتر عثمان احمد بابکر

(نماینده بانک توسعه اسلامی)

 

-

-

-

4

دکتر حسین عبده تبریزی

عضو شورای عالی بورس و مشاور وزیر راه و شهر سازی  

 

-

-

-

5

دکتر علی سعیدی

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادر 

 

-

-

-

6

مهندس محمدرضا نعمت زاده

(وزیر صنعت، معدن و تجارت)

 

-

-

-

7

دکتر سورنا ستاری

(معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری)

 

-

-

-

8

دکتر مصطفی بهشتی روی

(عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد)

   

-

-

 

-

9

                                      دکتر علی قاسمی ارمکی

                    (مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت)

 

 -

 -

 -

نشست تخصصی «تأمین مالی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر»

دبیر نشست: دکتر حسین عیوضلو

1

دکتر محمدرضا پور ابراهیمی

نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

-

-

-

2

دکتر کوروش معدلت

(عضو هیدت مدیره بانک ملت)

   

-

-

-

3

 

دکتر حسین عیوضلو

 

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران    

 

 

-

-

-

4

مهندس مجید دهبیدی پور

رئیس محترم مرکز رشد و فناوری های پیشرفته و مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

 

-

-

-

5

 

دکتر حجت‌اله گودرزی

 

(مدیر عامل گروه توسعه کارآفرینی ملت)

 

 

    

-

-

-

6

دکتر شهاب جوانمردی

مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

       

-

-

-

  

1 2 3 4 5