محتوای کارگاه آموزشی
ابزارهای نوین تامین مالی
انواع صکوک (اجاره، سلف، منفعت، استصناع)
صندوق ­های پروژه (صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان و ...)
ابزارهای مالی جدید در بورس کالا (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی و صندوق ­های کالایی)

ارائه دهندگان:
آقای گل پاشا
مدیر توسعه بازار شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دکتر امیر تقی خان تجریشی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن

دکتر جواد فلاح
سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران

 

1 2 3 4 5