** امتیازات ویژه **

اشخاص حقیقی: شرکت کنندگان و همراهان گروه مالی شریف که در سال 95 بیش از هفتصد هزار تومان بابت ثبت نام و حضور در کارگاه های آموزشی پرداخت کرده اند مشمول 20% تخفیف و بالای یک و نیم میلیون تومان مشمول 30% تخفیف می باشند.

اشخاص حقوقی: سازمان ها و شرکت هایی که در سال 95 بیش از 5 میلیون تومان بابت ثبت نام کارشناسان خود در دوره های گروه مالی شریف پرداخت نموده اند مشمول 15% و بیش از ده میلیون تومان مشمول 20% تخفیف به ازای هر نفر خواهند شد.

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5